Nieuws

Volgende stap in bouw stabiele vereniging

Op 27 oktober heeft het oprichtingsbestuur van Helder Lokaal de volgende stap gezet voor een van haar doelen: een stabiele lokale politieke vereniging. De eerste taak van het bestuur is om een Algemene Ledenvergadering te beleggen zodat het Huishoudelijk Regelement kan worden vastgesteld. Tot die tijd is er een tijdelijke contributie ingesteld van € 4,95 per maand voor personen boven de 18 jaar (voor jongeren onder de 18 jaar is de contributie € 1,95 per maand). De Algemene Ledenvergadering gaat uiteindelijk over de hoogte van de contributie.

Toekomstbestendige gemeente
Moeten er meer bomen komen? Verdienen de straatnamenbordjes een opknapbeurt? Rechtse bomen en linkse straatnamenbordjes bestaan niet. Helder Lokaal is een partij voor iedereen. Bouw je samen mee aan de toekomst van onze gemeente? Lid worden kan via www.helderlokaal.nl/lidworden

Noot: Op 17 december 2021 is bekend gemaakt dat Helder Lokaal verder gaat onder de naam Helders Geluid.

Sluit je je ook aan bij de snelst groeiende politieke beweging?

Voor € 1,00 per maand ben je al supporter van Helder Lokaal!

Een Helder(s) geluid!

Helders Geluid

Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
contact@heldersgeluid.nl