Nieuws

Helder Lokaal is notarieel opgericht

Op Bevrijdingsdag 2020 werd door initiatiefnemer Robert Klein wereldkundig gemaakt dat er een nieuwe politieke beweging in oprichting is. Helder Lokaal geheten. Maar dan? Hoe verder?

Achter de schermen is er veel werk verzet. Er moet een website komen. Nog meer medestanders vinden. Notarieel de akte laten passeren. En de vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Op 15 oktober 2020 was het zover. Robert, vergezeld door medeoprichter Uwe Smit, brachten een bezoek aan de notaris waar de oprichtingsakte werd getekend.

Oprichtingsbestuur
Direct na de oprichting werd het “oprichtingsbestuur” gevormd door Astrid Bollebakker, Uwe Smit en Robert Klein. Zij gaan de eerste algemene ledenvergadering voorbereiden. Daarin moet het komen tot een verkiezing van een bestuur, vaststellen van een huishoudelijk reglement en de eerste stappen richting de voorbereiding van het verkiezingsprogramma.

Helders geluid
Het belangrijkste speerpunt van de initiatiefnemers is een platform (Helders geluid) te ontwikkelen om de inwoners van gemeente Den Helder en de leden van de politieke beweging voortdurend te kunnen raadplegen over actuele onderwerpen. Een soort volksraadpleging. Als voorbeeld van een volksraadpleging noemen wij de openingstijden in de supermarkten voor ouderen i.v.m. de corona pandemie. Een klein onderzoek door Helder Lokaal leverde op dat de plaatselijke ouderenbonden niet zijn gekend in de tijden die het beste passen bij de doelgroep. Middels de huidige elektronische technieken kan je een grote groep mensen binnen mum van tijd bereiken. En daar naar handelen.

Toekomst
Oprichter Robert Klein laat weten: “Het is nu echt tijd voor een partij welke echt opkomt voor de belangen van alle Nieuwediepers en Dorpers. En haar rug rechthoudt. Wij willen een stabiel stadsbestuur die luistert naar de inwoners. En niet wordt bestuurd vanuit een ivorentoren. Er moet weer politiek gemaakt worden met de mensen i.p.v. over de mensen. Waarbij afspraak echt afspraak is.” en voegt hij toe “Door 1 sterke lokale partij hopen we de versplintering vanaf 2022 tegen te gaan.”

De partij verwacht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 enkele raadszetels te bemachtigen.

Meer informatie
Enthousiast geworden en wil je meer weten over de snelst groeiende politieke beweging van Den Helder? Dat kan! Surf hiervoor naar www.helderlokaal.nl of neem contact op via partijbureau@helderlokaal.nl

Het oprichtingsbestuur van Helder Lokaal. Vlnr.: Uwe Smit, Astrid Bollebakker en Robert Klein

Karakteristieken van de oprichtingsbestuursleden
Robert Klein (31) is werkzaam als grafisch vormgever bij een uitgeverij en is daarnaast zelfstandig ondernemer. Hij is enkele jaren bestuurslid geweest bij M.S.V. Zeemacht. Momenteel is hij binnen het verenigingsleven actief bij C.V. De Krabbetukkers en daar medeverantwoordelijk voor de communicatie.

Astrid Bollebakker (41) is werkzaam als gedragsdeskundige binnen de gehandicaptenzorg. Tevens is zij ontwikkelaar in opleidingen en docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Zij is enige jaren voorzitter geweest van de oudercommissie van gastouderbureau Kop van Noord-Holland (SKDH).

Uwe Smit weduwnaar (75) bestuurslid Stichting Tour de Lasalle, woordvoerder voor de Stayersgroep Sportpaleis Alkmaar, organisator stayers- en dernywedstrijden en redacteur Regio Noordkop (alles pro deo). Gepensioneerd manager vastgoed bij institutionele beleggers.

Noot: Op 17 december 2021 is bekend gemaakt dat Helder Lokaal verder gaat onder de naam Helders Geluid.

Sluit je je ook aan bij de snelst groeiende politieke beweging?

Voor € 1,00 per maand ben je al supporter van Helder Lokaal!

Een Helder(s) geluid!

Helders Geluid

Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
contact@heldersgeluid.nl