Nieuws

Anbi-status voor Helders Geluid

Helder Lokaal heeft nu de ANBI-status. ANBI betekent voluit Algemeen Nut Beogende Instelling. Wat betekent dat voor de vereniging? Heel eenvoudig, giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Dus lidmaatschapsgelden, donateursbijdragen en wat voor giften dan ook. Wie ons financieel wil steunen kan gebruik maken van deze regeling. Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze penningmeester Uwe Smit 06 53703048 of penningmeester@helderlokaal.nl

Noot: Op 17 december 2021 is bekend gemaakt dat Helder Lokaal verder gaat onder de naam Helders Geluid.

Sluit je je ook aan bij de snelst groeiende politieke beweging?

Voor € 1,00 per maand ben je al supporter van Helder Lokaal!

Een Helder(s) geluid!

Helders Geluid

Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
contact@heldersgeluid.nl