Nieuws

Oplossingsgerichte aanpak voor TESO verkeer

De verkeerssituatie rondom de veerdienst van en naar Texel is voor de inwoners uit gemeente Den Helder niet te ontkennen. Door het autoverkeer ontstaat er dagelijks een file welke minimaal 3 uur kan duren en tot wel 7 km lang wordt (!). Niet alleen hindert dit de bewoners en bezoekers aan zowel Den Helder als Texel;, óók onze hulpdiensten worden gehinderd door deze verkeersdrukte. Hier kan verandering in komen door een oplossingsgerichte aanpak, aangeboden door de politieke beweging Helders Geluid.

De huidige situatie rondom TESO

Op hoogtijdagen zijn de Weststraat, Zuidstraat, Binnenhaven en Rijksweg tot en met de Kooybrug in beide richtingen onderdeel van de dagelijkse filevormingen. De file wordt gecreëerd door het verkeer dat zowel van als naar het Havenplein rijdt.

De bezoekers naar Den Helder staan onnodig te wachten om de stad te bezoeken. Hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulances worden gehinderd en moeten onnodig omrijden. Bij grote drukte ontstaat er een file van minimaal 3 uur (!).

Feiten op een rij (o.b.v. half uurdienst):

•              Opstelcapaciteit veerboot Texelstroom                                       350 auto’s

•              Opstelcapaciteit veerboot Dokter Wagemaker                           320 auto’s

•              Vervoerscapaciteit per uur/ heenreis                                           670 auto’s

•              Totale vervoerscapaciteit per uur/ heen- en terugreis               1340 auto’s

Om de situatie in kaart te brengen is de file op basis van, zowel het verkeer van en naar Texel berekend, exclusief het overige verkeer van en naar Den Helder. De berekening is gebaseerd op volle bezetting van de veerboten op hoogtijdagen waarbij 2 veerboten per uur naar Texel varen.

Fileberekening

3 uur wachttijd x 670 auto’s = 2010 auto’s. Uitgaande van 300 auto’s per kilometer die in file rijden bij een gemiddelde snelheid van 10 kilometer per uur, levert een file op van bijna 7 km (!).

De hoofd aanrijwegen N9 en N99 hebben beide een capaciteit van 1.800 personenauto equivalent (PAE) per uur. Op het kruispunt De Kooy gaan deze beide wegen over in de N250 die zelf ook een capaciteit heeft van 1.800 personenauto’s equivalent (PAE) per uur. Dit resulteert in een filevorming van meer dan 50% (!) op de hoofd aanrijwegen N9 en N99.

Een oplossingsgerichte aanpak

Het voorstel betreft een opstelplaats voor al het verkeer van en naar de TESO. Vanuit de richting van de hoofd aanrijwegen, biedt Kooypunt de ruimte als oplossing voor filevermindering van en naar de TESO. De opstelplaats zal de stroom aan voertuigen opvangen waardoor de N250 een ververwerkingscapaciteit voor gecontroleerd Texelverkeer van 670 PAE per uur krijgt én geheel filevrij zal zijn!

Werkzaamheden opstalplaats

De bezoekers moeten uitsluitend hier een ticket kunnen kopen of hun e-ticket kunnen laten valideren. Voertuigen worden opgesteld in volgorde van aankomst waarbij elke minuut maximaal 11 – 12 PAE het terrein verlaten op weg naar het Havenplein. Bij aankomst op het Havenplein wordt elk voertuig gecontroleerd of er een ticket is gekocht bij de opstelplaats of dat een e-ticket daar is gevalideerd.

De afvoerroute over Weststraat, Zuidstraat, Binnenhaven en N9 biedt voldoende capaciteit om deze 670 PAE per uur gecontroleerd de stad te laten verlaten. Het verkeer dat Texel verlaat moet worden opgesteld op het Haventerrein. Deze ruimte is voldoende in omvang om 400 PAE op te vangen. De voertuigen zullen gedoseerd met 11 – 12 PAE per minuut het Haventerrein verlaten.

Om deze situatie te verwezenlijken moeten er 6 banen van 350 meter worden aangelegd, waarvan 2 banen voor economisch verkeer. Het doseren va n de verkeersstroom zal worden geregeld met verkeerslichten per baan.

Door het inzetten van een opstelplaats wordt niet alleen het toegenomen verkeer gereguleerd, óók zal er een minimale belasting zijn voor het milieu. Geen draaiende motoren van stilstaande voertuigen meer in de stad en geen geblokkeerde kruisingen.

Sluit je je ook aan bij de snelst groeiende politieke beweging?

Voor € 1,00 per maand ben je al supporter van Helder Lokaal!

Een Helder(s) geluid!

Helders Geluid

Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
contact@heldersgeluid.nl