Standpunten

Een greep uit onze standpunten

Schoon, veilig en leefbaar

Wij willen een schoon, veilig en leefbaar Den Helder. Dat betekent: geen hondenpoep, een veilige leefomgeving en keihard optreden tegen criminelen en raddraaiers.

Ondernemen een feest

Wij houden van ondernemen in het algemeen en van ondernemers in het bijzonder. Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van Den Helder. Niks zo vervelend als de regeldrift van het stadsbestuur.

Bereikbare stad

Toet, toet, ruim baan voor de auto! Wij vinden dat autobezitters net zulke goede weggebruikers zijn als fietsers of voetgangers. Er moeten meer (fiets) parkeerplaatsen komen en wegen moeten niet onnodig worden versmald. 

Goede zorg voor iedereen

Den Helder moet een paradijs voor ouderen zijn. Wij zetten in op het zolang mogelijk thuis laten wonen van ouderen en hulpbehoevenden. De gemeente moet hierin een actieve coördinator zijn. Wij willen armoedebestrijding die echt werkt.

Bruisende stad​

Wij willen van Den Helder echt een bruisende stad maken. Er moet meer ruimte komen voor feesten, evenementen en horeca. Voor zowel toeristen als de eigen inwoners. De jeugd bepaalt de culturele toekomst. 

Wijk- en dorpsgericht

Wij hebben actieve vrijwilligers die het nieuws uit de wijken en dorpen bij de fractie – en dus in de raad – moeten brengen. Met deze ombudsmanpolitiek, waar geen thema voor ons te klein is, luisteren wij naar alle buurten, wijken en dorpen. Wij vinden dat de gemeente dat ook moet doen. Daarom moet de gemeente meer de wijken en dorpen in.

Goed onderwijs

Er moeten meer opleidingen en onderwijsmogelijkheden komen waar voldoende behoefte aan is. Onze gemeente moet interessant blijven om je een leven lang te blijven ontwikkelen. Naschoolse activiteiten moeten in verbinding worden gebracht met cultuur, educatie en sport. De gemeente moet vreedzame basisscholen stimuleren.

Sportieve stad

Sport verbroedert en is gezond. Daarom hebben wij hart voor een sportieve stad, waar we van jong tot oud een leven lang sporten om fit te blijven. Wij willen daarom een vakdocent gymnastiek op iedere school, dat er gesport wordt met respect voor elkaar. En een extra financiële bijdrage voor de breedtesport. Topsporttalenten moeten we als gemeente stimuleren.

Betrokkenheid inwoners​

Een gekozen burgemeester, referenda bij grote beslissingen: wij hebben hart voor een democratische en vrije stad. Buurtreferenda moeten het mogelijk maken dat de buurt bestuurt, vrijwilligers worden ondersteund en iedereen wordt geaccepteerd. Kortom, een gemeente waar we trots op kunnen zijn en waar het fijn wonen is.

Helder(s)e identiteit

Wij zijn trots op onze stad en dorpen. Onder onze inwoners is een hoge betrokkenheid en saamhorigheid. Lokale evenementen dragen daar aan bij. Die hoge betrokkenheid onder onze inwoners dient gehoord te worden. Grote beslissingen moeten door referenda breed gedragen worden. Want samen bouwen wij aan een toekomstbestendige gemeente.

Alle standpunten bekijk je in ons verkiezingsdocument.

Bij ons bepaal jij mee!

Sluit je je ook aan bij de snelst groeiende politieke beweging?

Voor € 1,00 per maand ben je al supporter van (een) Helders Geluid!

Een Helder(s) geluid!

Helders Geluid

Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
contact@heldersgeluid.nl