Kandidaten

1

Robert Klein

Maak kennis met Robert middels onderstaande vragen:

Mijn naam is Robert Klein (32). Ik ben geboren en getogen in Den Helder. Als kind woonde ik in De Schooten en later ben ik met mijn ouders en broer verhuisd naar de Visbuurt.  Mijn eerste eigen woning kocht ik ook in deze buurt. Via een uitstapje naar het centrum woon ik sinds 2021 weer met volle tevredenheid in deze echte volksbuurt. Ik heb een zoon van 6 jaar. Naast mijn werk als grafisch vormgever bij een uitgeverij ben ik zelfstandig ondernemer. In de vrije tijd die overblijft kijk ik graag naar sport of ga ik eropuit. Den Helder is echt mijn thuis. Uniek zijn de verborgen schatten die de gemeente heeft.

Onze gemeente mist een beweging die het geluid van de inwoners echt wil laten horen in de gemeenteraad. Raadsleden worden voor vier jaar gekozen en voeren een partijprogramma uit. Deze is vaak achterhaalt. Doormiddel van het levende verkiezingsdocument, welke Helders Geluid heeft, blijft deze wel altijd actueel. En kan dit vertaalt worden in de gemeenteraad. Daarbij kunnen (buurt)referenda bijdragen aan vrije democratie. De inwoner(s) inspraak geven en indien nodig ontzorgen. Daar wil ik mij hard voor maken.

De inspraak van inwoners vind ik het allerbelangrijkste. De inwoner centraal doormiddel van (buurt)referenda.

Dat we over vier jaar als inwoners trots mogen terugblikken op het feit dat we ons allemaal betrokken voelen bij onze gemeente.

2

Maarten van der Hout

Maak kennis met Maarten middels onderstaande vragen:

Ik ben Maarten van der Hout. Ik ben 40 jaar en woon samen met mijn vrouw en 2 dochters in de binnenstad van Den Helder. Ik woon sinds 2005 in Den Helder en ben dus een ‘import’ inwoner. Ondanks dat mijn wieg niet in deze stad stond, woon ik er graag. Ik werk bij het Commando Zeestrijdkrachten (vroeger heette dit nog de Marine) en heb mijn werkplek ook op de Nieuwe Haven. Ik vind het fijn om in Den Helder te wonen, over enkele maanden verhuizen wij naar Julianadorp, omdat het wat mij betreft alles heeft. Voor mij is Den Helder een Nederland in het klein. Ten Noorden ligt de Waddenzee met een prachtig natura 2000 gebied. Ten Westen van de stad en het dorp ligt de uitgestrekte Noordzee. In het Zuiden vinden wij zowel graslanden als duinlandschappen met daarin een bedrijvig ondernemerschap van akkerbouwers en veehouders. Als je vanuit het Zuiden aan komt rijden stralen de lichtbundels van onze Lange Jaap je al tegemoet. Hierbij licht deze vuurtoren letterlijk alle pracht van onze stad iedere keer weer aan. Neem daarbij dat hier in Den Helder de zon heel vaak schijnt. Dit is toch een stad en dorp waar je wilt wonen en werken!

Ik vind dat de stad en het dorp weer van haar inwoners moet worden. Ik wil het geluid van de inwoners laten doorklinken in de gemeenteraad. Hierdoor krijgen wij als inwoners weer de zeggenschap over onze eigen stad en dorp. Ik wil met uw/jullie input het college van Burgemeester en Wethouders adviezen en richtlijnen kunnen meegeven. Ik ben ervan overtuigd dat er heel erg veel goede en creatieve ideeën leven bij mijn stad- en dorpsgenoten. Die moeten nu maar eens op tafel komen en uitgevoerd gaan worden. Natuurlijk is niet alles mogelijk, maar als je het echt wilt is het wel heel veel mogelijk.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting wil ik als speerpunt oppakken. Onze stad en dorp moet voldoende ruimte bieden voor iedereen om hier te kunnen wonen en te recreëren. Ik ben van mening dat zowel jonge als oudere mensen een passende plek binnen onze gemeentegrenzen verdienen. Kwalitatief goede en passende huisvesting is een basisbehoefte!
Wij moeten naast onszelf ook de toeristen onze stad en dorp laten zien en van hun bezoek zoveel mogelijk profiteren. Wij laten met elkaar hen al het moois zien wat wij te bieden hebben, dan kan daar best een goede beloning tegenover staan.

Ik wens onze stad en dorp toe dat wij mogen groeien in inwonersaantallen. Dat iedereen een passende plek in onze gemeente vindt. Dat de toeristen weer een prominente plek in ons straatbeeld en portemonnee mogen krijgen. Kortom dat Den Helder, Julianadorp en Huisduinen weer een place to be zal zijn waar het fijn wonen en recreëren is.

Bovenal wens ik de inwoners toe dat zij zich geroepen voelen om hun meningen, kritische geluiden en creatieve oplossingen met ons en elkaar te delen. De gemeenteraad kan het niet alleen. U heeft zoveel meer kennis dan wij, laten wij die kennis bundelen en er een geweldige tijd met elkaar van maken.

3

Astrid Bollebakker

Maak kennis met Astrid middels onderstaande vragen:

Ik ben Astrid Bollebakker. Ik ben geboren in Den Helder en hier groot geworden.  Ik werk met veel plezier in de gehandicaptenzorg.  Ik heb gestudeerd in Amsterdam, maar altijd in Den Helder willen blijven wonen. Nog altijd woon ik hier, samen met mijn gezin, heel tevreden.  Het is, naar mijn idee, de mooiste stad van Nederland.  Den Helder is uniek: aan 3 kanten omgeven door de zee, heeft  veelzijdige natuur, haar rijke geschiedenis,  altijd wind en zoveel zon. Van al die unieke dingen genieten de inwoners van Den Helder en delen we graag met anderen.

Misschien is het ‘maar’  een gevoel, maar ik ben er trots op inwoner van Den Helder te zijn.

De mensen hier zijn nuchter, nieuwsgierig en vindingrijk. Ze hebben vaak een goede kijk op hun stad en interessante en creatieve ideeën om Den Helder (nog meer) te verbeteren.  Deze gedachten moeten gehoord  en serieus genomen worden. Het geluid van Den Helder moet gehoord worden.  Dat komt Den Helder ten goede!

Het standpunt ‘betrokkenheid van de inwoners’ spreekt mij het meest aan. Ik denk dat als we oor en oog hebben voor elkaar en respect hebben voor elkaars mening, we op een volwaardige manier, positieve invloed kunnen uitoefenen als inwoner op de samenleving. Laten we niet alleen het individu, maar ook de sociale gemeenschap centraal stellen. Door een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen, zullen er meer mogelijkheden en oplossingen ontstaan.

Verantwoordelijkheid willen nemen voor elkaar en samen beslissingen nemen, is voor mij de

basis van democratie.

Ik wens het Den Helder toe, dat het zich gehoord en gezien voelt. Dat er actief samengewerkt wordt door inwoners en gemeente. En dat zij dit ervaren door woorden én daden. Want als we naar elkaar luisteren en met elkaar samenwerken dan kom je tot grootse en vooral de mooiste dingen. Dat is wat ik Den Helder vooral toe wens: dat het een nog mooier plek mag worden dan het al is.

4

Naomi de Boer

Maak kennis met Naomi middels onderstaande vragen:

Ik ben Naomi de Boer, geboren en getogen in de Visbuurt. Tussendoor een paar jaar buiten Den Helder gewoond en sinds 7 jaar nog altijd trotse inwoner van onze Gemeente `het begin van de wereld´.

De betrokkenheid van de inwoners moet worden gehoord en samen worden gebracht. Helders geluid biedt dit een draagvlak voor iedereen: van huisduinen tot julianadorp en iedere omwonende rondom het centrum voor alle lagen in onze samenleving. Ik ben voorstander van samenwerking, verbinding en een positieve blik naar de toekomst voor de huidige en nieuwe generaties van Den Helder. Daarom een Helders Geluid!

De inwoners centraal. Naar mijn mening omvat dit alle standpunten die een positieve uitkomst hebben in ieders belang.

Mijn wens voor onze gemeente Den Helder is samenwerking in de breedste zin van het woord. Samenwerking tussen inwoners, politieke partijen en de Gemeente en inwoners samen.

5

Ray Nolan

Maak kennis met Ray middels onderstaande vragen:

Raymond Nolan (Borgerding) is de naam. Ondanks ouders die in Den Helder geboren en getogen zijn, begon mijn helders avontuur pas op 15 jarige leeftijd. Opgegroeid in Heerenveen tot in het jaar 1986 mijn ouders besloten terug te keren naar Den Helder. Als scholier van de MAVO was er natuurlijk geen keus en belandde ik het derde jaar op de MAVO Nieuwediep te Den Helder. Toen nog met achternaam Borgerding.
De opleiding MEAO strandde al vroegtijdig gek genoeg door wat problemen met het instituut onderwijs. De Marine bood me een kans om het leven op te pakken en de wereld te ontdekken. Een periode van 5 jaar welke ik zo weer zou doen. Studie vervolgens weer opgepakt en een NVM makelaar moest het worden. Echter samen met vriendin(nu vrouw) de kans aangegrepen om voor een periode van 3 jaar de Nederlandse Antillen te ontdekken. Een pracht tijd.

Eenmaal terug in Nederland ondertussen ontwikkeld als vormgever en “ict-beheerder” tegelijk. Door middel van zelfstudie en diverse cursussen mezelf ontwikkeld van DTP’er naar ICT-Manager bij een bekende uitgever in de Regio. Na 15 jaar in deze wereld werd het tijd om zelf mijn kansen als ondernemer te ontdekken. Ondertussen alweer 6 jaar ondernemend in Den Helder.
Altijd sportief geweest en vele sporten beoefend, helaas wat beperkt geworden door rughernia. Veel gedaan als vrijwilliger bij sportverenigingen en wijkverenigingen. Trainer/coach (Voetbal), jeugd coördinator en diverse bestuurder functies.

 

Zij hoort de inwoners niet alleen, zij luistert ook en geeft daarmee gehoor aan het Helders Geluid.
Zij vertegenwoordigt de inwoners en niet de Overheid of zichzelf.

Persoonlijke voorkeur is het verbeteren of beter helpen van (sport)verenigingen, onderwijs en jongeren ondersteuning.

Naar mijn mening zijn we in Den Helder al aardig op weg en zijn er al diverse ontwikkelingen die leiden naar een betere en mooiere leefomgeving. Echter mis ik nog steeds een goede basis welke continuïteit moet waarborgen.
Daarom zie ik een enorm belang in een goed en gezond verenigingsleven binnen onze gemeente. Of het nu sport, cultuur of hobby’s zijn, hier ontmoeten gelijkgestemden elkaar. Leren we elkaar kennen en delen we onze passies etc. Natuurlijk is werkgelegenheid belangrijk, maar zodra we thuis zijn willen we onze vrijetijdsbesteding zo goed en veel mogelijk positief invullen en zo ook ervaren.
Zij verbroederd, daagt elkaar uit, creëert meer respect en begrip voor elkaar.
Als jongere in de samenleving zorgt je leefomgeving veelal voor het pad dat je wil en kan bewandelen naar de toekomst. Daarom ben ik ook van mening, dat we hier voldoende aandacht aan moeten geven als gemeente zijnde. Zoveel mogelijk diversiteit in onderwijs (in betere vorm) bereikbaar in de regio, door jeugd gewenste activiteiten zoveel mogelijk ondersteunen en dus het verenigingsleven voor een ieder toegankelijk maken.
Met z’n alle Den Helder weer bruisend of bruisender maken is natuurlijk de wens, maar willen we het kunnen volhouden en ook onderhouden hebben we wel veel tevreden (ook toekomstige) inwoners nodig.

6

Jan Pot

Maak kennis met Jan middels onderstaande vragen:

Jan Pot, geboren Jutter, groot gegroeid op de Heldersche voetbalvelden, en veelvuldig buiten Den Helder woonachtig geweest door opleiding en werk. Bij familiebezoek in Den Helder zag ik altijd weer verandering. Soms ten goede ( Binnenstad ) maar ook zo vaak teleurstellend ( bereikbaarheid en veiligheid ( garage Sluisdijkstraat ). Door verlies na 41 jaar van mijn partner mijn roots weer opgezocht. Probeer nu zo veel als mogelijk oude bekenden op te zoeken/vinden maar ook nieuwe kennissen te maken en waar mogelijk ondersteuning te geven in een plezierig en leefbare omgeving/wijk/ stadsdeel. Heb me daarom aangesloten bij een nieuwe en jeugdige partij die Den Helder in de nabije toekomst meer te bieden heeft dan de oude structuren die nu nog veelal het beleid  bepalen.

Het breed uitdragen van het referendum de betrokkenheid van alle inwoners, het afzien van een Stadhuis op Willemsoord hebben mij ervan overtuigd om deze partij actief te ondersteunen.

Mijn persoonlijke voorkeur is het zorgen dat het geluid van de inwoners van Den Helder door de gemeente ( raad ) en instellingen wordt gehoord en serieus genomen, te beginnen met wijkgerichte informatie verzamelpunten.

Ik hoop dat Den Helder in de nabije toekomst een prominente gemeente is/wordt die veel aan klimaat gerelaterde projecten actief organiseert en zijn jonge inwoners daar ruimschoots bij betrekt. Ook duurzaamheid bij infra scoort hoog op mijn lijst. Veiligheid voor fietsers en wandelaars dient ook sterk verbeterd te worden. In Portugal heb ik een afval beleid gezien waar ik sterk aan denk voor de verschillende wijken in Den Helder.

7

Uwe Smit

Maak kennis met Uwe middels onderstaande vragen:

Ik ben Uwe Smit (77). Vanwege mijn marineloopbaan ben ik in 1969 in Den Helder komen wonen. Een mooie gemeente. Van 1977 tot 1988 vanwege mijn werk de gemeente verlaten. Toen het weer kon zijn mijn vrouw en ik spoedsgewijs weer in het mooie Julianadorp gaan wonen. Na mijn marinetijd ben ik in het onroerend goed terecht gekomen en gepensioneerd als manager vastgoed bij institutionele beleggers. Ik was politiek actief als raadscommissielid politiek actief van 2014-2018. Inmiddels weduwnaar. En actief vrijwilliger als redacteur bij RegioNoordkop, bestuurslid Tour de Lasalle, organisator en wedstrijdleider bij stayers- en dernywedstrijden, bassist bij de band Zanddijk 66 en woordvoerder van de Stayersgroep Alkmaar.

Mede-oprichter, medelijstduwer en penningmeester van onze politieke beweging. Waarom mede-oprichter? Ik ben van mening dat in vele politieke partijen, ook in deze gemeente, de jongeren geen kans krijgen om de kar te trekken. En de ouderen op de achtergrond adviserend moeten zijn. Mijn gevoel is dat lokale maar ook landelijke politieke partijen na de verkiezingen en de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen geen voeling houden met de kiezers en leden. En dat kan anders met het huidige internet.

De (buurt)referenda. Zo kan je als politieke beweging voeling houden met je leden en kiezers.

Onze gemeente moet met het oog op de toekomst volop inzetten op toerisme, visserij, Koninklijke Marine en havenactiviteiten zowel op de zee als achterland gericht.

8

Peter Reenders

Maak kennis met Peter middels onderstaande vragen:

Mijn naam is Peter Reenders. Ik woon samen met mijn vrouw sinds 1975 in de mooie gemeente Den Helder. Heb 35 jaar als ondernemer een optiek bedrijf gehad onder de naam Meerster Reenders Optiek. Mijn opleidingen na mijn middelbare school zijn: opticien, contactlens specialist en functioneel optometrist. Heb in vele besturen gezeten van onder anderen: de Protestantse Gemeente Den Helder, winkeliersvereniging, Turnlust afdeling gymnastiek. In mijn vak heb ik les gegeven in de optiek en jaren lid geweest van de examencommissie van de optiek. Sponsor geweest van HCSC, basketbal en Tour de LaSalle.

Ben 4 jaar commissielid en 8 jaar gemeenteraadslid geweest. 3 jaar geleden heb ik, om mij moverende redenen, mijn lidmaatschap van de politieke partij opgezegd waar ik mij die jaren voor heb ingezet. Vanuit mijn privé leven ken ik penningmeester Uwe Smit en vanuit mijn politieke verleden lijstaanvoerder Robert Klein. Ik heb mij verdiept in het concept verkiezingsdocument, de statuten en het huishoudelijke reglement van Helders Geluid. Het is een duidelijk  verhaal en dat staat mij aan. Geen dubbele petten en een duidelijke scheiding van de raadsfractie en het bestuur.

Wat mij aanspreekt bij Helders Geluid is: het is een nieuwe partij die met een schone lij begint. Helders Geluid heeft goede ideeën, die andere partijen 4 jaar geleden ook hadden, die deze partijen alleen niet zijn nagekomen en zelfs het tegenovergestelde gedaan hebben tot grote ergernis van het merendeel van de kiezers die 4 jaar geleden heeft gestemd. Ik noem een paar uit de vele onderwerpen die mij extra opvallen bij Helders Geluid: Betrekken van bewoners bij veranderingen die hun directe woonomgeving aangaan, maar ook als het gaat om zaken die de hele gemeente Den Helder aangaan dit kan op verschillende manieren, waarbij referenda meer aandacht moeten krijgen. De gemeente heeft de afgelopen jaren alleen maar referenda tegengewerkt door te zeggen dat het onderwerp niet referendeerbaar is. Als de gemeente een referendum weigert dan zal Helders Geluid zelf een referendum houden onder de bevolking van een deel of van heel de gemeente Den Helder. De macht moet weer naar de eigenaren van onze stad en dat is niet de gemeenteraad maar de bevolking van de gemeente Den Helder. Wat mij ook aanstaat is: wanneer je Den Helder leefbaar wilt houden, wij er met elkaar voor moeten zorgen dat er betaalbare huisvesting is voor jong en oud. Bij nieuwbouw plannen zal dat in elk plan meegenomen moeten worden. Daar moet de gemeenteraad op toezien bij het afgeven van vergunningen voor nieuwbouw projecten.

Zorg dat de gemeente nog leefbaarder wordt voor alle inwoners.  Dat kan door handhaven van de regels en overtreders beboeten. Houdt onze gemeente schoon, heel en veilig. Ik weet dat wordt al jaren geroepen maar het moet er nu maar eens echt van komen. Op deze manier kunnen wij, als bewoners, trots zijn op onze mooie gemeente in een uniek stukje Nederland.

Tijd voor een stabiele koers!

Directe invloed heb je door lid te worden. Samen bepalen we de partijkoers. Maar we houden vast aan onze filosofie: een democratie partij waarbij we in de gemeente directe invloed voor de inwoners willen. Geen lid worden? Maar wel ons steunen. Wordt dan supporter van (een) Helders Geluid.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen een financiële donatie te doen. Jij kiest.

Een Helder(s) geluid!

Helders Geluid

Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
contact@heldersgeluid.nl