ANBI

Helder Lokaal heeft een “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)” status. Voor Helder Lokaal geldt nu dat als u een gift overmaakt op bankrekening XXXX t.n.v. Helders Geluid, u deze van uw inkomstenbelasting af kunt trekken.

Om uw giften te kunnen verantwoorden, delen wij de volgende gegevens met u:
Wij zijn Helder Lokaal, een vereniging en politieke partij in de gemeente Den Helder.
Het fiscaal nummer (RSIN) van Helder Lokaal is 8617.37.593.
Alle contactgegevens van de partij vindt u op de contact pagina.

Onze doelstelling wordt beschreven in artikel 3 lid 1 van onze statuten. Deze luidt:
“a. de volksvertegenwoordiging op lokaal niveau in de gemeente Den Helder;
b. de inwoners van de gemeente Den Helder optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politiek- maatschappelijke besluitvorming binnen hun gemeente door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de raad van de gemeente Den Helder één en ander als voorzien in de Kieswet;
c. het stellen van kandidaten en het bevorderen en ondersteunen van de verkiezing van de kandidaten voor de gemeenteraad van Den Helder;
d. het controleren van de handelswijzen, besluitvormingen en uitvoering van besluiten door het College van Burgemeester en Wethouders en haar voorgangers.”

Ons beleidsplan is terug te vinden via www.heldersgeluid.nl/beleidsplan.

Zowel de samenstelling van het bestuur als de namen van de bestuursleden staan op de website onder het menu Verenging > Bestuur en is direct te bereiken via de pagina “https://www.heldersgeluid.nl/bestuur/”.

Helder Lokaal heeft geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit. De vereniging ontvangt giften en inkomsten uit de jaarlijkse ledencontributie.

De uitgevoerde activiteiten van Helder Lokaal bestaan uit actief deelnemen aan de gemeentelijke politiek in gemeente Den Helder, het actief benaderen en spreken van onze inwoners en het houden van ledenvergaderingen. Hier zijn, tenzij anders vermeld, ook niet-leden altijd van harte welkom.

Hieronder ziet u onze jaarrekeningen
Jaarrekening Helder Lokaal 2021

Sluit je je ook aan bij de snelst groeiende politieke beweging?

Voor € 1,00 per maand ben je al supporter van (een) Helders Geluid!

Een Helder(s) geluid!

Helders Geluid

Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
contact@heldersgeluid.nl